Onderin staan tips voor bij het schrijven en hieronder meer tips voor lesbrieven en inspiratie voor ouders en docenten basisonderwijs.

Inspiratie en tips voor ouders en leerkrachten basisonderwijs


Gratis lesbrief Geluk op Zuid

Download hier de lesbrief van Geluk op Zuid.

Poëzieweek 2019 en 2020 lestips Poëzielessen

Elk jaar worden in verband met de nationale Poëzieweek lestips gemaakt voor het Basisonderwijs. Binnenkort staan hier de nieuwste lestips 2020 van de Poëzieweek.
Ook de oudere poëzielessen zijn nog beschikbaar. De lestips van de Poëzieweek 2019 kan je hier downloaden. 


Lestip 1 over kunnen en durven, tip 3 over filosoferen met kinderen over anders zijn en vrijheid en tip 5 Schrijven van een pleziergedicht raden we speciaal aan. 

Inspiratie voor jouw eigen poëzieles over Geluk!


Haiku

Meedoen met een haiku kan natuurlijk ook. Haiku Nederland legt uit wat een haiku is en geeft tips over het schrijven van een Haiku.

Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd
Vanaf 1 oktober 2019 startte de internationale Haiku wedstrijd met het thema SPORT.  Kinderen tot en met 15 jaar kunnen meedoen met een haiku en tekening. Deadline: 29 februari 2020!

Elfje

Of neem het elfje als uitgangspunt bij een les geluksgedicht schrijven. Het 'Elfje' bestaat uit 11 woorden.

Dit filmpje maakt het op erg makkelijke manier duidelijk voor iedereen. Of lees meer hier.


Inspiratie en lesbrieven van het Poëziepaleis

Het Poëziepaleis inspireert al jaren tot poëzieles aan en schrijven door kinderen en jongeren. Zij inspireren leraren via deze portal en bieden hier tal van lesbrieven aan voor het basisonderwijs.  We wijzen bijvoorbeeld op deze lesbrief over Verwondering.


wedstrijd kinderen & poëzie 

Het Poëziepaleis organiseert jaarlijks een landelijke poëziewedstrijd voor kinderen van 6 tot 12 jaar en de deadline is 5 februari 2019!
Zo sla je 2 vliegen in één klap!

Geluk op Zuid was voor 9 -12 jarigen, loopt van 1 februari tot 31 maart 2019 en is beperkt tot 3 gebieden in Rotterdam-Zuid.

Hier staan de tips voor bij het schrijven.

Schrijftips


Let op dit zijn tips. Je hoeft niet alles precies zó te doen, zoals je op deze pagina leest. Het fijne is juist dat jij zelf mag bepalen hoe je het gedicht schrijft. 

* Het gaat in een gedicht vaak over één moment, één gevoel of één onderwerp.

Als een verhaal een film is, is een foto een gedicht. Het hoeft niet over ‘grote zaken’ te gaan, een gedicht over één detail (iets kleins) is vaak al heel sterk.

* Probeer eens een gedicht over geluk te schrijven, zonder het woord geluk te gebruiken

Mijn hart begint te dansen, de zon begint te schijnen, etc zijn zinnen waar je al meteen gelukkig van wordt. Kun jij ook beschrijven waar jij gelukkig van wordt zonder het woord GELUK in je gedicht te zetten?
Wat is geluk voor jou? Beschrijf het eens als gedicht zonder het woord zelf.

Als je begint met je gedicht, hoef je niet met de eerste regel te beginnen. 

Schrijf op wat je het eerste binnenvalt. Schrijf er daarna meer bij, erboven of eronder. Ga door tot je tevreden bent met jouw gedicht.

* Benoem geen emoties (zoals boos, woest, lief, ontroerd, verdrietig, geschokt) maar roep emoties op door de
manier waarop je er een beeld van maakt

Voorbeeld: ik werd langzaam boos = mijn handen knepen zich tot vuisten

* Je mag korte regels gebruiken, dat werkt vaak goed in een gedicht. 

Lange zinnen kunnen worden afgebroken, dan ga je gewoon verder op de volgende regel. 


* Zet bij elkaar behorende regels bij elkaar (dat heet een strofe). 

Ertussen laat je witregels vrij, zoals telkens tussen deze regels:

* Soms is het gebruik van weinig woorden mooi, dus schrap woorden die eigenlijk overbodig zijn.

Hou het mysterieus: Hij keek al jaren vanuit het duister. Daar hoef niet uit te leggen wie ‘hij’ is.

* Rijmen hoeft niet. 

Er is echt weinig rijm in gedichten te ontdekken. Sommige mensen gaan rijmen om het rijmen en daar wordt een gedicht flauw van, niet mooi. Rijmen kan namelijk ook anders, bijv. op toon: 


Beginrijm Als woorden met dezelfde beginletters (medeklinkers) of lettergrepen beginnen heet het beginrijm (of: alliteratie) zoals Donald Duck, weer en wind, Linke Loetje
Klankrijm (of: assonantie) dat is een rijm waarbij alleen de klinkers van beklemtoonde
lettergrepen op elkaar rijmen. Het komt aan het eind van de zin voor maar ook in het midden. Voorbeeld:
‘Er waren twee mensen aan het praten,
Tot ze plots allebei zagen,
Dat er twee apen waren.’

* Gebruik beeldspraak

Je kan iets omschrijven door het met iets anders te vergelijken (dat heet beeldspraak):
ik voel me hier prettig = ik voel me als een vis in het water
het is hier heel stil = het is stil als de zee
ik ben woest = ik raas als de zee

* Je kan woorden of regels herhalen 

 Dat betovert de lezer een beetje.

* Probeer iets verrassends in je gedicht te doen. 

Je kan nieuwe woorden bedenken: bionade = limonade en
biologisch (dat heet een ‘neologisme’) of bestaande woorden anders gebruiken. Bijvoorbeeld woorden die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Een verrassende wending aan het einde werkt ook altijd goed.

Lees het gedicht hardop voor, zodat je hoort hoe het klinkt.

VEEL PLEZIER!


Docenten en ouders kunnen voor lestips en inspiratie ook terecht bij veel verschillende websites. Hierboven hebben we er enkele op een rij gezet.
Geluk op Zuid heeft ook een eigen lesbrief voor docenten, open deze hier:

Dit is een samenvatting van de toenmalige projectwebsite van Geluk op Zuid 2019.


Stichting De zoek naar Schittering heeft als primaire doelstelling initiatieven te stimuleren die de aanwezigheid van poëzie en proza in de buitenruimte en (semi)publieke ruimte bevorderen. Daarnaast is de stichting opgericht om uitvoering te geven aan het project open/ dicht_bruggedichten bruggedichten. Zie voor meer info de website